Palestyna – Ojczyzna Jezusa. Niektóre zwyczaje i tradycje religijne. Lekcja z multimediami.