Katecheta z pasją

/Katecheta z pasją

Przykłady dobrych praktyk katechetycznych

Palestyna – Ojczyzna Jezusa. Niektóre zwyczaje i tradycje religijne. Lekcja z multimediami.

Który z uczniów miał okazję zobaczyć Ziemię Świętą, a tym samym doświadczyć panujących tam obyczajów, przyjrzeć się tradycji? Zapewne niewielu miało taki przywilej.  Katecheza szkolna powinna uzupełniać przekaz wiary realiami danego kraju i epoki. Dlaczego zatem katecheci tego nie robią? Ponieważ nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę i nie zawsze mogli być w Ziemi Świętej. […]

Dzień Papieski z KAHOOT

Od lat w Zespole Szkól Nr 112 w Warszawie na Dzień Papieski organizujemy przedstawienie, niekoniecznie religijne. Wyjaśniamy uczniom, że Karol Wojtyła był aktorem, brał udział w różnych przedstawieniach, nie tylko religijnych.W tym roku, wraz z ks. Piotrem Kępą i bratem Pawłem (salezjanin),zorganizowaliśmy ten dzień w bardziej nowoczesny, młodzieżowy sposób. Było przedstawienie: ,,Lekcja przetrwania”- o szkole na wesoło. […]

Autor |Grudzień 1st, 2015|Katecheta z pasją|1 komentarz