Regulamin świadczenia usługi oraz korzystania
z  Serwisu Biblioteka 2.0 pod adresem www.katechezanatana.pl

Art. 1
Zakres Regulaminu