„Ja jestem Zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie” (J