Dziś Twoja kolej. Czy pójdziesz z Panem – aż po Krzyż? Będziesz miał odwagę? Czy też może, jak inni – uciekniesz. Dla własnego bezpieczeństwa…