Na początku lutego ukazała się kolejna nowość wydana z myślą o osobach związanych z katechezą. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” to kolejny krok w ewolucji nauczania religii w naszym kraju. Oprócz niezmiennych ogólnych wytycznych w tekście dokumentu znajdziemy sporo zmian.

Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP 19 września 2018 r. Dokument jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonej 8 czerwca 2018 r. Program uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty.

Etapy edukacyjne zostały przygotowane z podziałem na poziomy nauczania i działy.

Etap przedszkolny to czas przygotowywania dzieci do uczestnictwa w życiu chrześcijańskim poprzez modlitwę oraz spotykanie Jezusa na Mszy Świętej.

Pierwszy etap (kl. I- IV SP) to czas przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz pełnego uczestnictwa w Mszy Świętej.

Drugi etap (kl. V-VIII SP) to czas zapoznania uczniów z historią zbawienia oraz przygotowanie ich do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Trzeci etap edukacji dotyczy szkół ponadpodstawowych ( liceum, technikum oraz szkoła branżowa I i II stopnia) gdzie głównym celem katechezy jest wychowanie młodzieży do dojrzałego dawania świadectwa wiary oraz dzielenia się wiarą z innymi w Kościele.

Dokument odzwierciedla podział na okresy zgodne ze szkolnym etapami edukacyjnymi oraz okresami rozwojowymi ucznia. Stosownie do tych potrzeb na każdym z trzech etapów szkolnych realizowana jest integralność treści nauczania. Założeniami tematycznymi dla poszczególnych etapów są:

  • w przedszkolu – Wprowadzenie w życie religijne, opatrzone tytułem Spotykam Jezusa;
  • w klasach I- IV szkoły podstawowej – Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii, zatytułowana: Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem;
  • w klasach V- VIII szkoły podstawowej – Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia, opatrzona tytułem: Bóg kocha i zbawia człowieka;
  • w klasach szkół ponadpodstawowych – Katecheza tożsamości chrześcijańskiej, zatytułowana: Z Bogiem w dorosłe życie (liceum oraz technikum), Ku dorosłości (szkoła branżowa I stopnia), Z Bogiem w dorosłym życiu (szkoła branżowa II stopnia).

Program dla klas zawiera następujące elementy składowe:

  • tytuł roku;
  • wstęp;
  • bloki tematyczne, a w każdym z nich: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, korelację z edukacją szkolną;
  • wskazania do realizacji programu.

W zakończeniu programu dla poszczególnych etapów edukacyjnych zamieszczono propozycję tematyki spotkań, które można wykorzystać parafialnych spotkań formacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest również w formie e – booka.

zobacz

zajrzyj do książki

Informacje techniczne

Tytuł: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Format: 165×235 mm

Ilość stron: 360

Oprawa: broszurowa 

ISBN: 978-83-8131-046-8