ADRESACI

Katecheci starszych klas szkół podstawowych oraz średnichK

KORZYŚCI UCZESTNIKA

  • Poznasz nauczanie Kościoła na temat Internetu;
  • Dowiesz się jak mówić młodym o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni;
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa cyfrowego;
  • Nauczysz się tworzyć scenariusze katechezy profilaktycznej z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych;
  • Będziesz miał dostęp do wszystkich pomocy lekcyjnych wykorzystywanych podczas szkolenia.

PROGRAM WARSZTATU

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane podstawowe zagrożenia w sieci Internet i ukazane sposoby ich przezwyciężania w świetle Dobrej Nowiny. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne scenariusze katechez profilaktycznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Przykładowe tematy katechez zaprezentowanych podczas szkolenia:

  • Lajkuję, nie hejtuję!
  • Stop pornografii!
  • Dbam o swój wizerunek w sieci, nie wrzucam na fejsa śmieci!
  • Uwaga fake news – Prawda nas wyzwoli!
  • Zaloguj się w Duchu Świętym!

CZAS

6 godzin dydaktycznych.


JUREK JABŁOŃSKI
Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Mieszka w Pabianicach. Przez wiele lat katechizował w Gimnazjum, obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim. Pasjonat sportu i nowej ewangelizacji. Laureat prestiżowej nagrody – tytuł i certyfikat „Nauczyciel Innowator” przyznawanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Był edukatorem bezpieczeństwa cyfrowego w projekcie pod patronatem Ministerstwa Edukacji.Współtworzy nowe podręczniki do religii w Wydawnictwie św. Wojciech.
Prowadzi bloga dla katechetów http://www.katechezanatana.pl/kategorie/blog/jablonski/.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY