Zapraszam do zapoznania się z kolejną przykładową katechezą audiowizualną z cyklu Dekalog i Błogosławieństwa: http://katechezanatana.pl/dekalog-blogoslawienstwa

Tym razem nawiązuję do piosenki, którą bardzo lubi młodzież:

 

Katecheza wprowadzająca do Ośmiu Błogosławieństw

CEL
Uczniowie zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl:
Jezus chce nas obdarować pełnią szczęścia.

WPROWADZENIE

Zapowiadamy wysłuchanie piosenki Mesajaha i Kamila Bednarka „Szukając szczęścia” (źródło YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yHzBXTu3Hqw, czas 4:19, fragment tekstu pomoc nr 14). Od zarania dziejów ludzkość szukała szczęścia. W serce człowieka głęboko wpisane jest pragnienie dążenia do radości. Człowiek poszukujący szczęścia, dziś bardziej niż kiedykolwiek, może czuć się zagubiony w natłoku różnych propozycji, które lansują złudną wizję szczęścia mierzonego głębokością portfela i ilością doznań. Gdzie zatem szukać prawdziwego szczęścia? Czym jest szczęście?
Postaramy się odnaleźć odpowiedzi na te pytania, analizując tekst refrenu piosenki „Szukając szczęścia” oraz słowa Jezusa zawarte w Ośmiu Błogosławieństwach.

AKTYWIZACJA

Pytanie

Na podstawie analizy refrenu piosenki „Szukając szczęścia” i treści Ośmiu Błogosławieństw odpowiedzcie na pytanie: Czym jest szczęście?

Metoda

GIEŁDA DEFINICJI
Kolejne czynności prowadzącego:

 • Rozdaj wszystkim uczniom tekst refrenu piosenki Mesajaha i Kamila Bednarka „Szukając szczęścia” oraz tekst Ośmiu Błogosławieństw z Kazania na Górze (pomoc nr 14).
 • Powiedz, że będzie to najpierw praca indywidualna polegająca na analizie otrzymanych tekstów i wymyśleniu na jej podstawie jak największej ilości definicji opisujących szczęście (każdy wymyśla przynajmniej 3 definicje).
 • Określ czas na wykonanie zadania – 8 minut.
 • Po zakończeniu pracy indywidualnej utwórz grupy 5-osobowe.
 • Wyjaśnij, że zadaniem każdej grupy jest znalezienie jednej wspólnej definicji szczęścia i zapisanie jej na szarym papierze.
 • Określ czas pracy grupowej na 8 minut.
 • Wyłóż szary papier (tyle połówek ile jest grup) i markery.
 • Poproś, aby po zakończeniu pracy przedstawiciele grup zaprezentowali definicje poprzez wywieszenie ich na tablicy i odczytanie.

PUENTA

Pytania do refleksji

 • Czym jest szczęście? Jak do niego dążyć?
 • Co to znaczy kroczyć drogą błogosławieństw w codziennym życiu?
 • Czy moja definicja szczęścia jest zgodna z koncepcją Jezusa zawartą w Ośmiu Błogosławieństwach?

Myśli do podsumowania

 • Wezwanie do szczęścia emanuje z kart całego Pisma Świętego. Już w Starym Testamencie znajdujemy liczne zapowiedzi radości Dobrej Nowiny, którą objawił Bóg w Jezusie Chrystusie.
 • Błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Szczęście według słów Zbawiciela z Kazania na Górze może wydawać się bardzo wymagające. Jezus nie obiecuje nam łatwej radości bez wysiłku, ale tym którzy pragną Go naśladować, obiecuje pełnię szczęścia, które nigdy nie przeminie.
 • Szczęście to nie zewnętrzne nakazy moralnego postępowania, lecz szczere pragnienie uczciwego życia, wypływające z wnętrza człowieka.
 • Szczęście to głęboka przyjaźń z Jezusem oraz czystość, łagodność i wrażliwość serca w miłości do bliźniego.
 • Szczęście to pokora i umiejętność doceniania małych radości w codziennym życiu.
 • Szczęście to wewnętrzny pokój, duchowa wolność nawet w obliczu smutku, cierpienia i śmierci.
 • Szczęście to nadzieja życia wiecznego ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Pomoc nr 14

Refren piosenki „Szukając szczęścia”

„Ci co znaleźli miłość prawdziwą,
swoje szczęście odnajdą.
Ci, którymi nie rządzi chciwość,
swoje szczęście odnajdą
Ci co wiedzą co to uczciwość,
swoje szczęście odnajdą.
Masz przy sobie ludzi,
którzy zawsze ci pomogą
Murem staną za Tobą więc doceń to”.

Błogosławieństwa

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3-10).