Pasterze to gra nawiązująca do wydarzeń opisanych w Ewangelii Łukasza 2:8-13 a jednocześnie do 1 Listu Jana 4:1-2. Mamy więc pasterzy, mamy anioły i mamy wiedzieć, że czasami anioły jako posłańcy Boga niosą wiadomości tylko do konkretnych osób.

Wracają do samej gry. Pasterze to wyścig dla 2-3 dzieci. Gra oparta jest na motywach historii bożonarodzeniowej. Celem każdego z graczy jest dostanie się do stajenki, gdzie narodził się Jezus. Niestety pastuszkowie są strachliwi i poruszają się jedynie, gdy zobaczą anioła w odpowiednim kolorze. Dla uproszczenia przyjęto, że czarny anioł nikomu nie pomaga.

Dla dzieci młodszych najważniejsze jest dotarcie do stajenki. A sama gra może być wstępem do rozmowy o narodzeniu Pańskim. Plansza zaś może służyć do opisu sytuacji lub jako wzór szopki.

Dzieciom starszym można już przypomnieć ostrzeżenie płynące z listu Jana. I o tym, że Szatan to też anioł. Można też zacytować list do Galacjan 1:8. Można też skupić się na samych aniołach z gr. άγγελος, czyli posłańcach i o ich naczelnej roli (wynikającej choćby z nazwy).  A skoro posłańcy to i nowina. A dokładniej Dobra Nowina z gr. εὐαγγέλιον. I tak znów wracamy do pierwotnego tematu gry.

Gra może służyć również do nauki nazw kolorów i podziału kolorów na podstawowe i pochodne. Ale to już poza zajęciami religii.

Gra wymaga dodatkowo:

  • Pionki: 1 szt dla każdego gracza (żółty, czerwony, niebieski)
  • Kostki: nie
  • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Gra do pobrania za darmo tu na Katecheza wg Natana i u mnie na Basiowe Gry Planszowe (1.08MB).