Nowy słownik teologii biblijnej – wydawnictwo Jedność.