Wśród tematów szkolnych przewidzianych na wrzesień jest bardzo często „kościół”. Polecam w ramach przećwiczenia lub powtórzenia wiadomości quiz, który stworzyłam w LearningApps.org:

Link do wersji pełnoekranowej: QUIZ WNĘTRZE KOŚCIOŁA