Życie w czasach Jezusa. Praca – zwyczaje – religia. – wydawnictwo Jedność.