Ćwiczymy spostrzegawczość- „Poznaję Biblię.Gra memory.”