Zgodnie z obietnicą zamieszczamy pierwszy taniec, hurra!!!!

Taniec amerykański – do melodii Mine Mixer.

USTAWIENIE: parami po kole – promenadą

TRZYMANIE: V lub W

WSTĘP: 16 taktów

1-8                   8 kroków po kole, para za parą

9-12                 zwrot twarzą do siebie i odchodzimy od siebie 4 kroki

13-15                3 tupnięcia w miejscu

16-18                3 klaśnięcia w dłonie

19-26              mijamy się ze swoim partnerem prawym ramieniem, tyłem wracając na swoje miejsce (w 8 krokach), a następnie wykonujemy tą samą
mijankę z partnerem stojącym od nas na lewo po skosie (w 8 krokach).

I zaczynamy taniec od początku w nowej parze.

wariant 2 (kroki 19-26)  w 8 krokach obrót 1800  w wiatraczku, czyli złączone prawe dłonie (zamieniamy się miejscami ze swoją parą)

8 krokach obrót 1800  w wiatraczku, czyli złączone lewe  dłonie (wracamy do swojego koła).

Muzykę do tańca można pobrać tutaj