„ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II PO POLSCE”

rok szk. 2016/2017

w XXX rocznicę II Kongresu Eucharystycznego

R E G U L A M I N

Cel konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów postacią Papieża – Polaka w 97 rocznicę Jego urodzin i 30 rocznicę III pielgrzymki do Polski (II Kongres Eucharystyczny)
 • Przypomnienie nauczania Jana Pawła II z II Kongresu Eucharystycznego (1987r.)
 • Zachęcanie uczniów do podejmowania prób plastycznych i literackich.

 

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie
 • Wydział Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola

Uczestnicy:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w Polsce.
 • Uczniowie klas I–III przygotowują prace plastyczne związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II ze szczególnym zwróceniem uwagi na II KONGRES EUCHARYSTYCZNY – 8 – 14 czerwca 1987 r. Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210×297 mm), dowolną techniką (ołówek, kredki, węgiel, farby, wydzieranka itp.); do konkursu można też zgłaszać prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne). MOGĄ BYĆ PRACE PRZYGOTOWANE PRZEZ CAŁĄ RODZINĘ.
 • Uczniowie klas IV-VI piszą własne wiersze, związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II ze szczególnym zwróceniem uwagi na II KONGRES EUCHARYSTYCZNY – 8 – 14 czerwca 1987 r.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa (wiek), nazwa szkoły, adres zamieszkania (numer tel., e-mail). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób oraz ich opiekunów. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
  29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Termin nadsyłania prac:

Szkoła przesyła lub składa najciekawsze prace i wiersze do dnia 10 maja 2017 r. na adres Organizatora Konkursu (Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS PAPIESKI”). Prace literackie mogą być przesyłane również drogą e-mail na adres: kpapieski.sp25.wawa@gmail.com

Nagrody:

 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w dniu 9 czerwca maja 2017 r. o godz.11.00 kościeleWszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5 (okolice Pałacu Kultury i Nauki) w Warszawie
 • Wyniki konkursu będą dostępne na stronie szkoły i parafii
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i wykorzystania ich do publikacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

W imieniu Organizatora

Tomasz Ziewiec

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie