Wielcy przyjaciele Jezusa. Historia św. Franciszka – wydawnictwo Jedność.