Serdecznie zapraszamy na V Kongres Nowej Ewangelizacji.

Chcemy pochylić się nad zagadnieniami poświęconymi małżeństwu i rodzinie. Chcemy ukazać małżeństwo jako dar od Boga dla małżonków, Kościoła i świata.

W Aamoris Laeticia papież Franciszek przynagla Kościół do szczególnej troski właśnie o te aspekty w życiu Kościoła, które dotyczą  małżeństwa i rodziny. W programie  kongresu chcemy zarówno przyjrzeć się tym tematom, które są spojrzeniem do wewnątrz małżeństwa i rodziny. Co ją umacnia, motywuje i rozwija, a co komplikuje, stwarza napięcia i niszczy. Chcemy również spojrzeć na wezwania będące niejako na zewnątrz: do czego rodzina jest powołana? Jak może być świadkiem Bożej miłości dla innych?

INFORMACJE TECHNICZNE:

DATA ROZPOCZĘCIA: 24-10-2019 GODZINA: 00:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 27-10-2019 GODZINA: 00:00
MIEJSCE: Gniezno

Więcej infdormacji o wydarzeniu oraz zaproszonych gościach znajdziecie Państwo na stronie Kongresu http://radoscmilosci.org