Zapraszamy na dwudniowe sympozjum, które ma na celu ukazanie istoty wychowania katolickiego. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na podstawowe pytania: kto? kogo? dlaczego? w jakim celu? i w jakich warunkach wychowuje? Stowarzyszenie Pedagogów NATAN objęło patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Spotkanie naukowe będzie skoncentrowane na osobie – dziecka, rodziców, nauczycieli oraz wspólnocie wychowującej w kontekście integralnego wychowania w rodzinie i przedszkolu katolickim. Wczesne wychowanie ma ogromne znaczenie dla całego życia i rozwoju osoby (uzasadniona jest zatem konieczność katechezy przedszkolnej).

Szczególnej uwadze polecamy wystąpienia mgr Zbigniewa Barcińskiego – specjalisty w zakresie wychowania :

24 X 2015 (sobota)

10.15 Globalne formatowanie człowieka, jego rozwoju i potrzeb w świetle dokumentów UE i instytucji globalnych – mgr Zbigniew Barciński

11.45-13.45 Debata: Ochronić wychowując – razem dla wspólnego dobra – prowadzenie ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Uczestnicy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, mgr Zbigniew Barciński, mgr Barbara Rokicka, lekarz, przedstawiciele rodziców i nauczycieli

Program szczegółowy:

PLAKAT – POBIERZ

Sympozjum całość program i informacje – POBIERZ

Patronat honorowy:
JE ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL
JE ks. bp dr Marek Mendyk, Komisja Wychowania Katolickiego KEP
Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – Komisja Wychowania i Nauczania
Polska Akademia Nauk Oddział Lubelski
Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

23 X 2015 Piątek

10.00 – Uroczyste otwarcie

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA przewodniczy: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

10.20 Zgromadzenia zakonne w służbie rodzinie i wychowaniu (s. dr hab. M. Loyola Opiela)
10.50 Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich (dr hab. Alina Rynio, prof. KUL)
11.10 – Przerwa
11.30 Znaczenie wczesnego wychowania dla pełnego rozwoju osoby (dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL)
11.50 Prezentacja posterów(plakatów) – Siostry (prezentacja koncepcji wychowania Założycieli i Zgromadzenia – po 1 z danego Zgromadzenia) i Doktoranci (najmłodsi (do 7 r.ż.) a mama, tata, Pan Bóg, Anioł Stróż, rodzeństwo, dziadkowie, rówieśnicy, zabawki, książka, media, zwierzątko…)
Prezentacja Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL w 10. Rocznicę jej powstania.

12.30 – Msza św. w intencji Uczestników sympozjum

13.30 – Obiad

SESJA POPOŁUDNIOWA przewodniczy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
Kogo? kto? dlaczego? w jakim celu wychowuje?
14.30 Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu katolickim – kogo, dlaczego, w jakim celu wychowywać? (ks. prof. Andrzej Maryniarczyk)
15.00 Kobieta – żona, matka, wychowawczyni i mężczyzna – mąż, ojciec, wychowawca – specyfika i znaczenie ich ról w rozwoju i wychowaniu dziecka (dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL)
15.30 Etos wychowawcy/nauczyciela – kim jest i jakim powinien być ten, kto wychowuje? (ks. dr Bogdan Czupryn).
16.00-16.30 – przerwa
16.30 Wspólnota w służbie wychowaniu dziecka-osoby – współpraca przedszkola z rodziną jako dopełnienie dzieła wychowania zgodnie z zasadą pomocniczości (dr hab. Marek Czachorowski)
17.00 Katecheza dzieci przedszkolnych (także niepełnosprawnych) – jej specyfika i znaczenie (ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)
17.30 – Prezentacja posterów cd.
18.00 Aktualne podstawy prawne i wynikające z nich nowe wyzwania (nadzór, kwalifikacje nauczycieli, sprawozdawczość?…) – spotkanie Sióstr Dyrektorek przedszkoli

24 X 2015 Sobota
8.00 – Msza św. w intencji rodzin
9.15 – Uroczyste otwarcie II części

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA przewodniczy: s. dr hab. M. Loyola Opiela
W jakich warunkach dziś wychowujemy?
9.45 Ideał małżeństwa i rzeczywistość rodziny a rozwój i wychowanie małego dziecka – jak umacniać od wewnątrz i ochraniać od zewnątrz? – dr Jerzy Kahlan
10.15 Globalne formatowanie człowieka, jego rozwoju i potrzeb w świetle dokumentów UE i instytucji globalnych – mgr Zbigniew Barciński
10.45 Rozporządzenia MEN o edukacji przedszkolnej i kwalifikacjach do wykonywania zawodu nauczyciela – stan obecny – mgr Barbara Rokicka
11.15 – Przerwa
11.45-13.45 Debata: Ochronić wychowując – razem dla wspólnego dobra – prowadzenie ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. Uczestnicy: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, mgr Zbigniew Barciński, mgr Barbara Rokicka, lekarz, przedstawiciele rodziców i nauczycieli
14.00 – Podsumowanie

Informacje organizacyjne:
Będą wydawane certyfikaty potwierdzające udział.
Noclegi (w domach zakonnych, rekolekcyjnych bądź hotelach) oraz posiłki (np. stołówka akademicka – tu gdy zbierze się grupa ok. 10 osób można zamówić obiad wcześniej, tel.: 534228422) – we własnym zakresie.

Opłata za uczestnictwo – 20 zł (w tym przerwy kawowe i certyfikat)