W najbliższym czasie zapraszamy na profesjonalne warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie NATAN. Zapisujcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona:)

MULTIMEDIALNY EWANGELIARZ W SZKOLE
Termin: 14 listopada 2017 (wtorek),

w godzinach 18.00 – 20.15 (3 godziny dydaktyczne)

Miejsce: Dom Ojców Redemptorystów przy ul. Misjonarskiej 4 w Lublinie
Adresat: Katecheci pracujący z dziećmi i młodzieżą

Program warsztatu:
Swoimi doświadczeniami podzieli się katecheta z jednej z lubelskich szkół – Jarosław Agaciński. Od wielu lat w jego szkole rodzice i nauczyciele przygotowują komentarze do Ewangelii, które można przeczytać lub odsłuchać na szkolnym korytarzu podczas przerwy między lekcjami.
Koszt udziału: Szkolenie bezpłatne

Zgłoszenia:
Prosimy o zgłoszenia drogą e-mail na adres biuro@natan.pl w terminie do 13.11.br. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie warsztatu:  Tel. 515 066 858;  e-mail: biuro@natan.pl

 

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK

TERMIN:  18.11.2017 (sobota) godz. 9.00 – 17.00   (10 godzin dydaktycznych)

ADRESACI: nauczyciele, katecheci, uczestnicy wspólnot parafialnych, wychowawcy świetlic środowiskowych, inni chętni

 

PROGRAM WARSZTATU:

W programie praktyczna nauka 10 tańców różnych narodowości, z fabułą, przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, możliwych do zastosowania m.in. w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wycieczek, podczas akademii i przedstawień szkolnych, przy ognisku oraz w innych sytuacjach, sprzyjających integracji grupy, m.in. na zimowiskach, obozach, koloniach itp.

W trakcie zajęć prezentowane są także tańce z fabułą biblijną, metody rozluźniające oraz muzyczno-ruchowe pomocne w budowaniu procesu grupowego. Uczestnicy zajęć otrzymają opis tańców oraz CD z podkładem muzycznym.

TRENERKI:

Izabela Wójcik, z wykształcenia pedagog, w praktyce andragog, pracuję z nauczycielami od 20 lat. Jestem współautorką publikacji: „Jak Dawid tańczyć chcę”. Tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej; „Tańce dla grupy cz. 1 i cz. 2”; „Ruch taniec, muzyka w pracy z małymi dziećmi”. Jestem trenerem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.

Justyna Wójcik-Nurzyńska, pedagog, socjoterapeutka, katechetka – od 25 lat pracuję w szkole. Moja przygoda z tańcem integracyjnym zaczęła się ok. 1995 r. i trwa niezmiennie do dzisiaj. Jestem współautorką publikacji: „Jak Dawid tańczyć chcę”. Tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej. Jestem trenerem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

Prowadzimy blog na stronie Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, pod adresem: http://katechezanatana.pl/kategorie/blog/iza-i-justyna/

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTACIE: 80 zł

MIEJSCE WARSZTATÓW: Wrocław, Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pawia 35

 

E-katecheza czyli lekcja religii z wykorzystaniem ciekawych aplikacji i programów

Kiedy – 25.11.2017

 Godz. 10.00 – 13.00 – wyjątkowo rozpoczniemy to spotkanie od wystąpienia prelegenta a zakończymy je Mszą Świętą.

Gdzie – ul. Floriańska 3. Warszawa

Prowadząca Dorota Ząberg

E-katecheza to lekcja religii z zastosowaniem nowoczesnych technologii (smartfon, tablet, tablica interaktywna). Uczestnik szkolenia nauczy się, jak w katechezie zastosować proste aplikacje telefoniczne i internetowe do tworzenia pomocy dydaktycznych. Pozna interaktywne gry, które posłużą mu jako narzędzia do powtórek materiału na lekcji. Praktyczne przykłady, skuteczne metody, nowoczesne pomysły – zaskoczą uczniów i wpiszą się w katechezę XXI w.

KOSZT UDZIAŁU: szkolenie bezpłatne. Mile widziany smartfon lub tablet z dostępem do internetu

 

METODY AKTYWIZUJĄCE W KATECHEZIE. WIARA LUDZI BOGA.

Termin:  2 grudnia 2017 r. (sobota), w godzinach 9.00 – 17.00 (10 godzin dydaktycznych)

 

Miejsce: Dom Ojców Redemptorystów przy ul. Misjonarskiej 4 w Lublinie

Adresat: Katecheci pracujący z młodzieżą i dorosłymi

 

Korzyści uczestnika:

  • Poznasz w praktyce metody aktywizujące – od strony uczestnika zajęć.
  • Zobaczysz na konkretnych przykładach, jak włączyć metody aktywizujące w scenariusz katechezy.
  • Pogłębisz rozumienie tekstów biblijnych, które będą przedmiotem pracy.
  • Poznasz pomysły na wykorzystanie poznanych metod do innych tematów.

Program warsztatu:

 Część I

Weźmiesz udział w kolejnych katechezach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Będą to cykle tematyczne poświęcone wierze Mojżesza, Dawida i Maryi. Jedna katecheza poświęcona będzie wierze chorych uzdrowionych przez Jezusa. W pracy nad tekstami biblijnymi wykorzystasz m.in. takie metody aktywizujące jak: puzzle plakatowe, szczepionka, słowa-klucze, kartka z pamiętnika, podwójny połamany grzebień, powiązania, papier lakmusowy. Praca ta będzie skoncentrowana wokół pytań: W co wierzyli ludzie Biblii? Co było dla nich trudnością w wierze? Jak pokonywali te trudności? Jak ich wiara ma się do mojej wiary?

 

Część II

Weźmiesz udział w omówieniu struktury jednostki z wykorzystaniem metod aktywizujących. Będziesz wraz z innymi uczestnikami określał warunki, jakie powinny być spełnione, aby metody aktywizujące służyły rozwijaniu wiary katechizowanych, a nie były celem samym w sobie.

 

Część III

Weźmiesz udział w omówieniu wykorzystanych metod aktywizujących. Wraz z innymi uczestnikami będziesz oceniać poszczególne metody oraz poszukiwać innych tematów, do których daną metodę można zastosować.

Koszt udziału: 80 zł

Zgłoszenia: 

  1. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na warsztat na adres e-mail: biuro@natan.pl do 24.11.2017 r. Osoby, które zgłoszą się na warsztat otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.
  2. Prosimy o dokonanie opłaty za warsztat na konto:

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN 
Skautów 11 B m 29
20-055 Lublin

PKO BP I Oddział w Lublinie
18 1020 3147 0000 8602 0053 7688

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę warsztatu.

 

Kontakt w sprawie warsztatu:

Tel. 515 066 858;  e-mail: biuro@natan.pl