Katechetów zainteresowanych problematyką dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza między judaizmem i chrześcijaństwem zapraszamy na studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”, organizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II we współpracy z Państwowym muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Są to studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne; trwają 3 semestry. 

Słuchacze podczas zajęć zapoznają się przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu historii i aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich, a także historii i kultury Żydów w Polsce oraz wiedzy o Holokauście. Omawiane są także współczesne relacje polsko-żydowskie, w szczególności z Państwem Izrael.

Zajęcia ściśle specjalistyczne zostały poszerzone o elementy wiedzy o judaizmie, myśli religijnej żydowskiej, filozofii „po Zagładzie”, nowych perspektyw teologicznego spojrzenia chrześcijan na Żydów i judaizm.

Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z dydaktyką omawianej problematyki.

Szerszą informację o studiach można znaleźć na stronie www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl

Rekrutacja na drugi tok studiów RCŻ trwa do 7 października br.