Spotkaliśmy się za wcześnie, ks.M.Chrzanowski, Wydawnictwo Bernardinum