Piknikowo… czyli krótko o parafilanym wolontariacie