Znamy wielu świętych, opowiadmy o nich, posiadamy ich obrazki… Kiedy pomyślę o św.Walentym, to moja wiedza zaciera się  – poza ogólnikiem – patron zakochanych. Postanowiłam więc te braki nadrobić oraz opowiedzieć o tym swiętym uczniom.

POBIERZ OBRAZEK

Dzisiaj bardzo trudno odtworzyć historię jego życia. Pochodził  z czasów wielkich prześladowań. Spisywanie życiorysów było wówczas zabronione, przekazywano je zatem ustnie. Można domyślić się więc, że wiele faktów z życia św. Walentego zostało zapomnianych, część wielokrotnie zmieniła swoją pierwotną wersję.

Jedna z legend głosi, że św. Walenty uzdrowił z epilepsji małego chłopca, co przyczyniło się do nawrócenia i ochrzczenia całej jego rodziny, ale na Walentego ściągnęło to wyrok śmierci.  Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku.

Inna mówi o tym, że Św.Walenty urodził się w III w. w cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. W źródłach jest podawany jako kapłan rzymski lub biskup Terni, miejscowości położonej niedaleko Rzymu. Wspominany powyżej władca Klaudiusz II Gotycki uważając, że młodzi zdrowi mężczyźni są dobrymi żołnierzami, zakazał im wstępować w związki małżeńskie. To właśnie św. Walenty złamał ten zakaz i udzielał ślubów młodym legionistom. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie pokochał niewidomą dziewczynę, która podobno dzięki jego miłości odzyskała wzrok. Gdy wiadomość ta doszła do cesarza, ten kazał go uśmiercić. Legenda głosi, że przeddzień napisał list i podpisał go „Od twojego Walentego”. Egzekucja została wykonana 14 lutego 269r.

Faktem jest, że dzisiaj włoska Umbria to jedyne miejsce na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni z pracy, a do miasteczka  przyjeżdżają młode pary, które w miejscowej katedrze przy grobie św. Walentego, ślubują iż do końca roku wezmą ślub.

Modlitwa do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają; Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju; Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas krystalicznie czysta miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje, i króluje na wieki wieków. Amen.

( materiał źródłowy:

Walenty, biskup i męczennik (176-269), mityczny patron zakochanych – Magdalena Wojaczek)

Walenty został przez Kościół uznany za patrona:

pszczelarzy,

epileptyków,

podróżników,

narzeczonych

i zakochanych.

Do tego męczennika warto zwrócić się również w przypadku:

omdlenia,

różnego rodzaju plag (w tym i trądu).

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI NA KATECHEZIE:

  1. Wykonujemy pacynkę.

SZCZEGÓŁY WYKONANIA TUTAJ

2. KARTA PRACY

POBIERZ TUTAJ