Książki przemyślane i dopracowane, a nade wszystko praktyczne, gdyż pisane przez doświadczone osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą.

Prezentowane pozycje to kopalnia pomysłów i gotowe wzory na niejedną udaną lekcję, czy szkolne przedstawienie.

Katecheza z filmem

Scenariusze katechez audiowizualnych dla młodzieży

Autorzy: Aleksandra Bałoniak, Alina Dziewięcka, Aneta Rayzacher-Majewska, ks. Łukasz Simiński

Jeśli jesteś katechetą lub duszpasterzem, czyli:

  • pracujesz z młodzieżą,
  • szukasz atrakcyjnego tematu zajęć,
  • lubisz wyzwania dydaktyczne,
  • chcesz wkręcić młodzież w ciekawą dyskusję,
  • doświadczasz, że obraz bardziej przemawia do młodzieży niż słowo,

to jest właśnie książka dla Ciebie!

Film i media to ważne narzędzia edukacyjne, a ich kreatywne wykorzystanie nie tylko uatrakcyjni katechezę, ale również zmusza do refleksji, inspiruje, a często motywuje do zmian w życiu młodych ludzi. Kształtowanie kompetencji audiowizualnych przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego odbioru rzeczywistości, służy przekazywaniu wiedzy, weryfikuje postawy, kształtuje system wartości.

Zaproponowane scenariusze zajęć można realizować, wykorzystując fragmenty filmów:

Bóg w Krakowie

Ojciec Pio… pomiędzy niebem a ziemią

Kto nigdy nie żył

Bóg nie umarł

Czy naprawdę wierzysz

Jasminum

Gwiazd naszych wina

Licencja na miłość

Listy do Boga

Zmartwychwstały

Cristiada

Bezcenny dar

October baby

Święty niezłomny

Tematy zajęć sformułowane zostały w formie pytań, aby zaciekawić oraz rozbudzić u uczniów pragnienie poszukiwania odpowiedzi na pytania:

– Jak święci pomagają żyjącym na ziemi?

– Jak nie zaplątać się w hazard?

– Co robić, gdy Bóg ma inne plany niż ja?

– W jaki sposób ryzyko sprawdza siłę wiary?

– Dlaczego (nie) wierzę?

– Jak pachnie święty?

– Jak kochać w chorobie?

– Jak dobrze przygotować się do małżeństwa?

– Czy i jakie listy pisać do Boga?

– Dlaczego Jezus ma powodzenie?

– Czy ateista może bronić Boga?

Aleksandra Bałoniak – nauczycielka religii w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, autorka podręczników, projektów edukacyjnych, pomocy dla nauczycieli religii.

Alina Dziewięcka – nauczycielka religii w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, pedagog, mediator do spraw karnych i rodzinnych.

Aneta Rayzacher-Majewska – doktor katechetyki, adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy UKSW, nauczycielka religii w Przedszkolu UKSW.

ks. Łukasz Simiński – kapłan diecezji pelplińskiej, doktor katechetyki na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki.

Czuć, rozumieć i wierzyć

Scenariusze katechez dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Autor: Monika Topolewska

W książce zamieszczono 20 scenariuszy lekcji, które realizują treści programowe związane z kalendarzem liturgicznym i szkolnym. Każdy scenariusz został tak skonstruowany, aby uwzględnić potrzeby rewalidacyjne oraz różny poziom niepełnosprawności uczniów.

Autorka proponuje proste i atrakcyjne formy aktywności ruchowej, muzycznej, zabawy grupowe, parateatralne, ćwiczenia koncentracji słuchowej, percepcji wzrokowej, które umożliwiają przeżycie wiary. Książka jest skarbnicą prostych gier i zabaw, tematów do refleksji oraz scenariuszy spotkań.

Katecheta pracujący w szkole specjalnej znajdzie w książce:

  • ciekawe metody pracy wykorzystujące proste techniki, np. Jak zrobić portrety świętych, wykorzystując stare płyty CD? Jak z rolek po papierze toaletowym zrobić postacie biblijne? Jak wykorzystać pudełka po „jajkach niespodziankach”?
  • rozwiązania metodyczne aktywizujące uczniów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi;
  • pomysły na proste i atrakcyjne formy aktywności ruchowej, muzycznej, zabawy grupowe, parateatralne, ćwiczenia koncentracji słuchowej, percepcji wzrokowej, która umożliwia przeżycie wiary.

Monika Topolewska – nauczycielka religii w poznańskiej szkole specjalnej, logopeda. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie edukacyjne i terapeutyczne, w tym ponad osiemnaście lat pracy z uczniami z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Matka trojga dzieci. Publikowała scenariusze katechez dla szkolnictwa specjalnego w czasopiśmie „Katecheta”.

Dzieci na scenie

Inscenizacje teatralne dla przedszkoli i szkół

Autor: Dorota Szlendak

W roku szkolnym nauczyciele wielokrotnie wcielają się m.in. w rolę reżyserów, scenarzystów uroczystości, akademii i inscenizacji szkolnych. Ta książka może służyć im pomocą w rozwijaniu teatralnej pasji twórczej. Zawiera 37 oryginalnych scenariuszy, które mogą stać się źródłem inspiracji do kreowania imprez szkolnych i przedszkolnych na miarę ambicji środowiska szkolnego i własnych.

Książka gwarantuje nauczycielom kreatywne pomysły, natomiast uczniom z pewnością dostarczy bodźców do rozwijania wyobraźni, spontaniczności i zaangażowania w zabawę w teatr.

Scenariusze zostały pogrupowane tematycznie w następujące kategorie:

– Rozpoczęcie roku szkolnego,

– Dzień Przedszkolaka,

– Pasowanie na starszaka,

– Dzień Nauczyciela,

– Dzień Papieski i Boże Narodzenie,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Mamy i Taty,

– Zakończenie roku szkolnego.

Autorka nie szczędziła wyobraźni przy tworzeniu inspirujących, zabawnych i pouczających scenariuszy. Warto, aby nauczyciele pracujący w szkole podstawowej i przedszkolu obficie korzystali z tej książki.

Dorota Szlendak – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, realizująca swoją pasję zawodową w gdańskim przedszkolu; autorka wielu materiałów pomocniczych dla nauczycieli.