Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy wraz ze współorganizatorami zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Literackim o Bł. Bolesławie Lament (1862 – 1946).

1

Celem konkursu jest m. in. przybliżenie postaci bł. Bolesławy Lament – Apostołki Jedności oraz rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży. Hasłem inspirującym uczestników konkursu jest zawołanie: „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”. 
Konkurs rozpoczyna się 15 września 2015 r.  Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2016 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU
(polecam zajrzeć – znajduje się tu pięknie ilustrowana i napisana wierszem  książka „O Bolesławie niezwykłej krawcowej, która na ziemi niebo łatała” Ewy Skarżyńskiej oraz biograficzna proza„Błogosławiona Bolesława Lament”, S. Adriana Teresa Gronkiewicz MSF i  „Rys życia Bolesławy Lament”, S. Gemma Bronisława Wołoszyn MSF)

 

PLAKAT DO WYDRUKU-KONKURS O BŁ. BOLESŁAWIE LAMENT

KATEGORIE KONKURSOWE 
Kategoria plastyczna – Rysunek, malarstwo, plakat, kolaż, komiks (do wyboru) Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną ilustrując dowolnie wybraną scenę z życia i działalności bł. Bolesławy Lament, naśladowczyni Świętej Rodziny. Opatrzona tytułem praca ma ukazywać cechy (atrybuty) działalności, po których łatwo rozpoznać, że wykonane dzieło dotyczy bł. Bolesławy. Nie może być tylko sam wizerunek lub obraz błogosławionej. Mile widziana będzie dodatkowa wersja elektroniczna do 2 MB. którą można przesłać na adres e-mail sgsamuela@wp.pl Format pracy: A3, A4 – prace w innych formatach zostaną wyłączone z konkursu. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną- rzeźbą, instalacją, figurą. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Technika wykonania pracy: Farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusz, kredki, pastele, wydzieranka, wyklejanka, mieszana. Prace wykonane innymi technikami zostaną wyłączone z konkursu. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Kryteria oceny pracy plastycznej: • Oryginalny pomysł i ciekawe ujęcie pracy • Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową • Współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę • Wkład pracy własnej i czytelność przekazu Prace plastyczne będą oceniane w pięciu grupach wiekowych: • I grupa – od 6 do 8 lat • II grupa – od 9 do 11 lat • III grupa – od 12 do 14 lat • IV grupa – od 15 do 17 lat • V grupa –powyżej 17 lat
Kategoria literacka – Wiersz, modlitwa, wywiad, opowiadanie (do wyboru) Praca literacka powinna być związana z dowolnie wybranymi wydarzeniami z życia i działalności bł. Bolesławy. Wymagana objętość pracy maksymalnie 2 strony A4 Praca powinna być zatytułowana, napisana wyłącznie w języku polskim, nadesłana w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu format A4 . Praca literacka musi być oryginalną twórczością uczestnika konkursu i nie może w żadnej swej części być plagiatem. Mile widziana będzie dodatkowa wersja elektroniczna w formacie doc którą można przesłać na adres e-mail sgsamuela@wp.pl Kryteria oceny pracy literackiej: • Własne refleksje i wrażliwość duchowa • Współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę • Znajomość postaci bł. Bolesławy Lament • Właściwa forma wypowiedzi i poprawność językowa Prace literackie będą oceniane w trzech grupach wiekowych: • III grupa – od 12 do 14 lat • IV grupa – od 15 do 17 lat • V grupa –powyżej 17 lat