Targi Lublin S.A. oraz Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zapraszają na bezpłatne warsztaty dla katechetów, nauczycieli i wychowawców. Spotkania odbędą się w dniach 28-29 września 2016 r., w ramach VIII edycji Lubelskich Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO 2016, w Lublinie przy ul. Dworcowej 11.

 

28 września 2016 r. (środa) 
godz. 16.00 – 19.00

 

Temat: „Jak Dawid tańczyć chcę” – tańce integracyjne w pracy z grupą

 

Program

W programie warsztatu jest praktyczna nauka paru tańców integracyjnych różnych narodowości, z fabułą, przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Tańce można zastosować m.in. w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas akademii i przedstawień szkolnych, przy ognisku oraz w innych sytuacjach sprzyjających integracji grupy, m.in. na zimowiskach, obozach, koloniach itp.

W trakcie zajęć prezentowane są także metody dramowe, rozluźniające, muzyczno-ruchowe pomocne w budowaniu procesu grupowego.

 

Cel warsztatu

  • Rozwijanie i poszerzanie umiejętności tanecznych (w obszarze tańców integracyjnych);
  • Rozwój świadomości swojego ciała;
  • Zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi stosowania tańców integracyjnych w grupie;
  • Kształtowanie i poszerzanie umiejętności wprowadzania działań tanecznych z wykorzystaniem technik muzycznych, plastycznych i dramowych.

 

Adresaci warsztatu

Warsztat przeznaczony jest dla katechetów, ale również nauczycieli różnych przedmiotów, studentów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup dziecięcych i młodzieżowych, osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego i wszystkich, którzy po prostu lubią tańce integracyjne.

Liczba uczestników: do 40 osób.

Prowadząca: Justyna Wójcik-Nurzyńska

_____________________________________________

29 września 2016 r. (czwartek) 

godz. 16.00 – 19.00

 

Temat: Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej z podręcznikiem 
„Czekamy na Pana Jezusa”. Praktyczne wskazówki.

 

Podręcznik dla dzieci „Czekamy na Pana Jezusa” służy parafialnemu przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej. Ma atrakcyjną formę: kolorową grafikę, kolorowanki, rebusy, labirynty, krzyżówki, łamigłówki rozwijające wyobraźnię, spostrzegawczość, kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane wybrane propozycje metodyczne dotyczące wykorzystania tego podręcznika w pracy z dziećmi oraz pakiet bezpłatnych możliwości z nim związanych: poradnik metodyczny dla katechetów w formie e-booka, 20 prezentacji do dyspozycji katechetów zawierającej zadania z podręcznika w wersji interaktywnej oraz konferencje przeznaczone dla rodziców.

 

Więcej o podręczniku „Czekamy na Pana Jezusa” http://katechezanatana.pl/czekamy-na-pana-jezusa/

Adresaci warsztatu: katecheci przygotowujący dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
Liczba uczestników: do 35 osób

Prowadzący: Joanna Borowicz, ks. prof. Paweł Mąkosa

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Zapisów na warsztaty można dokonać wysyłając zgłoszenie na adresy e-mail:

 

m.baszak@targi.lublin.pl

 

e.kolodynska@targi.lublin.pl

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy rejestracji prosimy by uczestnicy warsztatów podawali: imię  i nazwisko, datę i miejsce urodzenia – te dane są nam potrzebne do wystawienia zaświadczeń o udziale w warsztatach.