Dzieciaki lubią konkursy, zresztą kto ich nie lubi? Można sobie umilić poniedziałki i odwołać się do niedzielnej Ewangelii. Karteczki rozdajemy, albo prosimy o ich wyjęcie. Tydzień temu u mnie było tylko jedno pytanie – o jakim zwierzątku wspomniane było we wczorajszej Ewangelii? Zob. J 1, 29-34: Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży /…/. No pomysłów nie brakowało, oj nie brakowało ale były też i prawidłowe odpowiedzi. Takim mini konkursem zmotywujemy uczniów do słuchania niedzielnych Ewangelii, zapamiętywania treści, ale też spędzimy te kilka chwil na ciekawej zabawie. Polecam. Poniżej dzisiejsza Ewangelia – w komentarzach można zostawiać swoje propozycje pytań 🙂

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. /Mt 4,12-23/