Kontekst:

  • Dzieci słuchają mp3, TV i wciąż patrzą w te swoje podręczne multimedia.
  • Rodzice zajęci, zabiegani, nie mają czasu…Na co nie mają czasu? Nie mają czasu dla siebie, czasu na szukanie Boga, niektórzy nawet na zauważenie, że Go zgubili, albo jeszcze nie zaczęli szukać!
  • Odpowiedzią nie jest zabranianie, ani walczenie z tym, co zabiera im czas, uwagę i chęci do życia, ale po prostu Słowo Boże.

Pierwsza recepta i pomysł:

  • Przekazywałem dzieciom na przed lekcjami (na modlitwie porannej) i na lekcjach teksty ze Słowem Bożym z najbliższej niedzieli.
  • Dzieci czytały, niektóre nawet rozmawiały na ten temat. Zacząłem wyjaśniać znaczenie tekstu i potrzebę odczytania tego tekstu do swojej sytuacji życiowej. Nie tyle stworzyć swoją bardziej lub mniej ortodoksyjną wersję historyczno – biblijnego rozumienia tekstu, co odniesienia do niego swojego życia i ujrzenia do czego Ono mnie dziś wzywa i w czym pokrzepia.
  • Wiele dzieci zaczęło przynosić prace z własnym komentarzem do danego tekstu Ewangelii. Jak się później okazało były to oczywiście teksty inspirowane zdaniem rodziców lub bezpośrednio pisane przez rodziców. Kolejne moje teksty i zachęty do osobistego odbioru Pisma Świętego były kierowane już bezpośrednio do rodziców. Rodzice nadal chętnie pomagali dzieciom odczytywanie tekstu pisma świętego.

Gazetka:

  • Na gazetce takiej szkolnej na korytarzu umieściłem zafoliowane teksty Pisma Świętego – Ewangelii na najbliższą niedzielę, obok znajdowały się  te same teksty w takich małych „zwojach” przepasanych tasiemką do pobrania. W kolejnym koszyczku obok umieściłem tekst i komentarze, które na początku stworzyłem sam lub z pomocą dzieci, czerpiąc pomysły z ich prac domowych.
  • Skoro dzieci już są na etapie czytania słowa Bożego i wielu rodziców jest już na etapie czytania słowa Bożego. Przyszedł mi kolejny pomysł, żeby wykorzystać ich skłonność do słuchania i w ogóle bycia wciąż w centrum świata multimediów.
  • Nagraną Ewangelię czytają nauczyciele i rodzice. Później prócz samego tekstu Ewangelii rodzice tworzą komentarze dodanego tekstu Ewangelii, czytają Go i z moją skromną pomocą nagrywają.
  • Podczas przerwy lub po lekcjach dzieci słuchają tekstów pisma świętego czytanych przez ich nauczycieli, ich rodziców jak również słuchają rozważań ułożonych i wypowiadanych przez ich rodziców. Gazetka szkolna ma formę multimedialnego panel na którym istnieją teksty pisane i teksty w postaci nagrania mp3. Istotą jest zachęcić do czytania Ewangelii. Tę formę natenczas i w tej formie było mi dane odkryć, którym to odkryciem dzielę się z Wami!]