Nazywam się Danuta Wróbel, jestem katechetką w Gimnazjum nr 4 w Chorzowie i nauczycielem akademickim w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach.
Od 15 lat jako ekspert z listy MEN biorę udział w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Jeżeli masz wątpliwości dotyczące spraw związanych z awansem napisz, spróbuję pomóc w ich rozwiązaniu.
Pytanie wpisz jako komentarz
ODPOWIEDZI
Dla Justyny – Domyślam się, że chodzi o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, a wiec zostało dwa dni na oddanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Należy go oddać jednemu z dyrektorów przedszkola. Najlepiej temu gdzie masz najwięcej godzin. Będziesz realizowała zadania zawarte w planie we wszystkich przedszkolach w których uczysz. Plan należy przygotować wg paragrafu 6 rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela, o współpracę z parafiami na razie się nie martw. Nie dziwię się, że dyrektorzy nie chcą przyjąć planu i prowadzić stażysty, bo trochę papierków muszą napisać, ale tak ich rola.  Jeżeli już jesteś nauczycielem kontraktowym to niestety uciekł ci termin na złożenie wniosku i oddania planu.
Dla Karoliny – rozporządzenie nie mówi o kontraktach i planie spotkań, ani o hospitacji lekcji na tym etapie stażu. Kiedy byłam opiekunem nauczycieli kontraktowych to starałam się o przedstawianie im nowości wydawniczych, propozycji warsztatów, czy też na końcu każdego semestru kontrolowaliśmy wspólnie realizację planu i innych czynności, które nie były ujęte w planie a zostały wykonane. Proponuję zapytać nauczycielkę jakiej pomocy oczekuje (rozumiem, że może być trudność wynikająca z różnicy przedmiotów). Obowiązkiem twoim będzie na zakończenie stażu sporządzenie projektu oceny pracy.
Dla Agnieszki _ Powiedziałabym “brawo za rozsądek”. Wg mnie warto w tej chwili wypisać sobie podjęte działania przez ostatnie dwa lata, przydzielić je do odpowiednich paragrafów rozporządzenia i sprawdzić, czy w każdym z wymagań koniecznych jest jakieś działanie – jeżeli gdzieś występują braki to warto w tym roku zwrócić uwagę na te punkty. Kolejne kroki to próba napisania sprawozdania ze zrealizowanych działań. I na ten czas wystarczy Uśmiech. Około marca przyszłego roku warto: uzupełnić sprawozdanie, następnie wyciągnąć z niego poszczególne punkty i do podjętych działań  dopisać efekty jakie one przyniosły – czyli zrobić opis i analizę. W teczce powinny się znaleźć: dokumenty (lub potwierdzone notarialnie kserokopie) zapisane w paragrafie 9 rozporządzenia oraz opisy i analizy działań nauczyciela wg paragrafu 8. Sama rozmowa kwalifikacyjna dotyczy “tego co jest w teczce”. Powodzenia
Siostrze Franciszce i Agnieszce dziękuję za miłe słowa
Dla Krystyny – Myślę, że dokładnie to samo co napisałam dla Agnieszki
Dla Iwony – Jeszcze rok, przerwa między otrzymaniem stopnia nauczyciela kontraktowego a rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego wynosi dwa lata
Dla Mirosławy – niestety nie podałaś na jaki stopień. Inaczej jest na stopień nauczyciela kontraktowego, kiedy trzeba wprowadzić młodego nauczyciela w arkana zawodu,  prowadzenia dokumentacji, zapoznać go z dokumentami funkcjonującymi w szkole (statut, plan wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania…) pewnie będzie potrzebna pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego ponad to należy raz w miesiącu pójść na lekcję do nauczyciela i raz w miesiącu zaprosić go na swoją lekcję oraz to co wszystko co napisałam dla Karoliny.
Dla Majki – Niestety nie ma takiej możliwości
Dla Zbyszka – przyjęło się stosować jednakowy schemat, który można znaleźć w różnych stronach, ja znalazłam tu http://www.przedszkola.edu.pl/ogolny-schemat-opisu-i-analizy-przypadku.html