Jak wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi? Jak je zrozumieć? Odpowiedzi na te pytania pomoże znaleźć dzieciom książka „5 warunków dobrej spowiedzi. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do spowiedzi.”

Autorka książki  Aleksandra Bałoniak wyjaśnia każdy warunek spowiedzi w sposób łatwy i przystępny posługując się różnymi sytuacjami zaczerpniętymi z życia dzieci oraz ćwiczeniami ilustrującymi te warunki.

Młody człowiek ma również możliwość zapoznać się z tym co Bóg chce mu dać poprzez dobre i rzetelne przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Książka składa się z 43 zadań i została przygotowana dla uczniów klas III i starszych, którzy chcą zrozumieć i dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania. Ćwiczenia zawarte w książce kształtują kreatywne myślenie, uczą zrozumienia słów Pisma Świętego o grzechu, nawróceniu, pokucie i pojednaniu. Przez działanie na konkretnych zadaniach zachęcimy dzieci do głębszej refleksji nad własnym postępowaniem. Zadania mają zróżnicowany stopień trudności, co sprzyja indywidualizacji procesu nauczania.

Autorka w swojej książce przeznacza też czas dla dziecka na refleksję jak we właściwy sposób przygotować swoje serce wypełniając konkretny warunek sakramentu pokuty.

Do każdego warunku opracowano zadania w formie: pantropów, logogryfów, krzyżówek, rebusów, pracy z tekstem i obrazem biblijnym, dobierania w pary, odszukiwania zdań prawdziwych, rysowania, wpisywania, wykreślania, uzupełniania zdań.

Dzięki zamieszczonemu bogactwu i prostocie treści dzieci łatwiej zrozumieją i utrwalą pięć warunków dobrej spowiedzi. Ćwiczenia mają pobudzić do myślenia, dyskusji, refleksji i samooceny. W zadaniach odwołujemy się do symboli, znaków i sytuacji z życia codziennego, aby uczeń mógł odnaleźć siebie jako dziecko Boże żyjące w zgodzie bliźnim i Bogiem.

Z książki może korzystać każdy katecheta bez względu na to, z jakim podręcznikiem pracuje. Dobór zadań należy do nauczyciela, który może dostosować je do możliwości i wieku podopiecznych. Jest to również doskonała pomoc dla rodziców przygotowujących dzieci do spotkania z Jezusem Eucharystycznym w dniu Pierwszej Spowiedzi Świętej. Zadania są zgodne z treściami programu nauczania, dedykowanymi zwłaszcza dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej.

Aleksandra Bałoniak, nauczycielka religii z 30-letnim stażem pracy, przez 19 lat zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Katecheta”, autorka podręczników, projektów edukacyjnych i pomocy metodycznych do nauki religii, redaktor serii katechetycznej w Edycji Świętego Pawła.

zobacz

Informacje techniczne

Tytuł: 5 warunków dobrej spowiedzi. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do spowiedzi

Autor: Aleksandra Bałoniak

Format: 205×285 mm

Ilość stron: 32

Oprawa: zeszytowa

ISBN: 978-83-7797-363-9