KATECHEZA MULTIMEDIALNA. FILMOWE, MUZYCZNE I SPORTOWE PRZYKŁADY AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW

ŁÓDŹ 14 KWIETNIA 2018 r.

Adresaci: Katecheci starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich

KORZYŚCI  UCZESTNIKA

– Dowiesz się jakie materiały audiowizualne mogą ubogacić lekcje religii;

– Dowiesz się jakimi metodami należy pracować, korzystając z filmów i piosenek;

– Poznasz konkretne scenariusze lekcji z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i metod aktywizujących;

– Nauczysz się tworzyć scenariusze katechezy w oparciu o ciekawostki z życia słynnych sportowców;

– Nauczysz się prowadzić niekonwencjonalne lekcje o Dekalogu i Błogosławieństwach;

– Będziesz miał dostęp do wszystkich pomocy lekcyjnych wykorzystywanych podczas szkolenia.

PROGRAM

WARSZTATU

Część I  Filmowe i muzyczne pomysły na ciekawą katechezę

Z jakich materiałów audiowizualnych warto korzystać i jakie metody stosować podczas katechezy? Co z ochroną praw autorskich? Konkretne przykłady scenariuszy katechezy multimedialnej.

 

Część II  Z życia słynnych sportowców – przykłady audiowizualne na katechezę

Jak wykorzystywać sport w ewangelizacji? W jaki sposób ciekawostki z życia słynnych sportowców mogą ubogacić katechezę? Konkretne scenariusze lekcji z audiowizualnymi przykładami ze świata sportu.

 

Część III  Dekalog i błogosławieństwa – katechezy audiowizualne dla młodzieży

Jak nauczać dziś o Dekalogu i Błogosławieństwach, posługując się językiem młodych? Jak wykorzystać na lekcjach You Tube? Konkretne przykłady scenariuszy katechezy multimedialnej.

AUTOR

 

Jerzy Jabłoński

Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Mieszka w Pabianicach. Przez wiele lat katechizował w Gimnazjum, obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim. Pasjonat sportu i nowej ewangelizacji. Laureat prestiżowej nagrody – tytuł i certyfikat „Nauczyciel Innowator” przyznawanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Współtworzy nowe podręczniki do religii w Wydawnictwie św. Wojciech.
Prowadzi bloga dla katechetów http://www.katechezanatana.pl/kategorie/blog/jablonski/.