TRUDNE TEMATY to długofalowy projekt, który właśnie rozpoczynamy w Stowarzyszeniu Pedagogów NATAN. Niniejszy blog to jeden z elementów tego projektu.

Cel projektu jest praktyczny – przygotowanie różnego typu materiałów i pomocy, które pozwolą nam, katechetom, na skuteczną obronę wiary i rozumu wtedy, gdy na katechezie pojawią się trudne tematy.  Wtedy, kiedy trudne tematy podejmować będziemy z własnej inicjatywy i wtedy, kiedy pojawią się z inicjatywy uczniów.

Skuteczna obrona wiary i rozumu podczas katechezy wydaje się być coraz bardziej palącą potrzebą. Nasi uczniowie nasiąkają treściami obecnymi w otaczającej nas kulturze. Ta kultura jest coraz częściej nastawiona niechętnie czy wręcz wrogo względem chrześcijaństwa. Coraz częściej nasi uczniowie spotkają się z akceptacją współżycia przed ślubem, antykoncepcji, aborcji, eugeniki, in vitro, eutanazji. To tylko kilka przykładowych trudnych tematów z obszaru moralności. A nie jest to jedyny obszar trudnych tematów.

Z poglądami naszych uczniów, w których odbija się otaczająca nas kultura, trzeba i warto podejmować konfrontację. Nie na siłę, ale z pomysłem, z elementami zaskoczenia, nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tak jak to zrobił nasz patron, prorok Natan, podczas indywidualnej katechezy z królem Dawidem, który uwiódł Batszebę i zabił jej męża Uriasza. Natan uszanował zdolność Dawida do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Sprowokował go do aktywności i samodzielnej oceny pewnego wydarzenia. Miał niestandardowy pomysł, podszedł Dawida od nieoczekiwanej strony, zaskoczył – i doprowadził go do uznania swoich grzechów. Sposób, w jaki to zrobił, to inspiracja dla nas – kiedy chcemy naszych uczniów doprowadzić do uznania błędów w myśleniu i do otwarcia się na prawdę.

O szczegółowych celach i planach związanych z tym projektem będzie mowa w kolejnych wpisach. Już teraz – w imieniu zespołu prowadzącego projekt – zapraszam do współpracy w jego tworzeniu, do dzielenia się własnymi doświadczeniami, do wspólnego poszukiwania pomysłów na skuteczną obronę wiary i rozumu podczas katechezy.

Trudne tematy na katechezie mogą być drogą przez mękę, mogą też być naszą porażką. Ale mogą też być potężnym impulsem dla uczniów w poszukiwaniu prawdy i wielkim źródłem naszej satysfakcji. Nasz projekt ma w tym pomóc.

Jeszcze raz – zapraszam do współpracy w tym projekcie i do odwiedzin bloga TRUDNE TEMATY.