Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza na XL Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Medycyna personalizowana
dla katechetów i nauczycieli

16 XI 2019 r. sobota
Aula: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 408)

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Marian Zając


9.30 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor ds. studentów
9.45 – Panorama 40 lat Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego 1979-2019 – ks. dr Marcin Falkowski (PWTW), ks. dr Damian Fleszer (PWT), Rafał Czekalewski (UKSW)
10.15 – Znaczenie personalizmu dla medycyny spersonalizowanej – ks. dr hab. Piotr Goliszek – Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL
10.30 – Genom-człowiek-edukacja: choroby genetyczne i wrodzone wady rozwojowe dzieci i młodzieży – prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki – Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie
11.00 – Najczęstsze zaburzenia neurologiczne u dzieci w wieku szkolnym – dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii UM w Lublinie
11.30 – Celowe niesamobójcze uszkodzenia ciała bez intencji samobójczej u młodzieży – dr hab. n. med. Jolanta Masiak – Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii UM w Lublinie

12.30 – Msza Święta – Bp prof. dr hab. Józef Wróbel – Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP

SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

14.30 – Wpływ chorób parazytologicznych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży – prof. dr hab. n. med. Anna Bogucka-Kocka – Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie
15.00 – Dziecko z alergią – dr n. med. Beata Magdalena Sarnicka-Wysokińksa – Katedra Patologii Noworodków i Niemowląt I Katedry Pediatrii UM w Lublinie
15.30 – Przerwa – kawa
16.00 – Jak pomóc dziecku z cukrzycą? – prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek – Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii UM w Lublinie
16.30 – Szacunek dla ciała osoby ludzkiej – ks. dr Krzysztof Smykowski – Katedra Bioetyki Teologicznej KUL
17.00 – Panel – Współczesne kierunki badawcze katechetyki KUL – Doktoranci katechetyki KUL
17.30 – Dyskusja – Podsumowanie