Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)

Już od 18 lat prosimy o dary Ducha Świętego by dawać świadectwo naszej wiary
podczas Rekolekcji Wielkopostnych, dni młodzieży, festynów, ewangelizacji i pielgrzymek,
w formie autorskich koncertów wzbogaconych o świadectwa, interakcję z widzami oraz konkursy.

Muzyczny Zespół Katolików Świeckich Testimonium.pl 

Program dostosowujemy do wieku odbiorców, a także miejscowych potrzeb i możliwości.

Szczegółowy
plan Rekolekcji Wielkopostnych 2018 prześlemy zainteresowanym.

Zapewniamy
profesjonalną technikę estradową (nagłośnienie, oświetlenie i transport).

Zapraszamy do rezerwacji terminów w 2018 roku

e-mail:
zespol@testimonium.pl  tel. 601 471 531

zobacz jak wyglądały rekolekcje 2017