Wydawnictwo Świętego Pawła poleca książkę Moniki Topolewskiej „Czuć, rozumieć i wierzyć. Scenariusze katechez dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Książka w sposób nowoczesny i pomysłowy podaje propozycje poprowadzenia spotkań formacyjnych lub katechezy. Książka ta może być dobrą pomocą dla różnych grup, których celem jest wewnętrzny rozwój młodego człowieka.

„Czuć, rozumieć i wierzyć…” zawiera zbiór scenariuszy, które uwzględniają różne potrzeby rewalidacyjne uczniów oraz ich poziom niepełnosprawności. Tematy zostały dobrane do kalendarza szkolnego i treści programowych. Autorka proponuje proste i atrakcyjne formy aktywności ruchowej, muzycznej, zabawy grupowe, parateatralne, ćwiczenia koncentracji słuchowej, percepcji wzrokowej, które umożliwiają przeżycie wiary. Książka jest skarbnicą: prostych gier i zabaw, tematów do refleksji oraz scenariuszy spotkań.

Książka Moniki Topolewskiej to zbiór różnych propozycji do przeprowadzenia spotkań i ubogacania ich.

W każdym scenariuszu znajdziemy wszelkie wskazówki i rady jak dobrze od samego początku przygotować spotkanie.

Struktura każdego spotkania oparta jest na stałym schemacie:

– przeznaczenie,

– cele katechetyczne – wymagania ogólne,

– treści nauczania – wymagania szczegółowe,

– formy organizacji zajęć,

– metody dydaktyczne,

– środki dydaktyczne,

– wprowadzenie,

– część zasadnicza,

– zakończenie katechezy.

Konspekty spotkań mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości grupy oraz potrzeb prowadzącego. Cała książka jest napisana prostym, przystępnym i zrozumiałym językiem. Jest to doskonała pomoc dla animatorów, wychowawców, duszpasterzy i katechetów.

Monika Topolewska

nauczycielka religii w poznańskiej szkole specjalnej, logopeda. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie edukacyjne i terapeutyczne, w tym ponad osiemnaście lat pracy z uczniami z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. matka trojga dzieci. Publikowała scenariusze katechez dla szkolnictwa specjalnego w czasopiśmie „Katecheta”.

zobacz

Informacje techniczne

Tytuł: Czuć, rozumieć i wierzyć.
Scenariusze katechez dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Autor: Monika Topolewska

Format: 165×235 mm

Ilość stron: 120

Oprawa: broszurowa 

ISBN: 978-83-7797-887-0