Quiz dla uczniów klas IV dotyczący znajomości Pisma św. (według podręcznika Wydawnictwa św. Wojciecha do katechez 10, 11 i 12)  utworzony przez Irenę Wolską – wspaniałą katechetkę i metodyczkę z Łodzi.

Tu jest link Quiz KAHOOT