Świętowanie Wielkanocy powoli się kończy. Jednak nowa rzeczywistość, którą stworzył Jezus przez swą śmierć i zmartwychwstanie prawie 2000 lat temu wciąż trwa. Dzięki temu, że Bóg obciążył Chrystusa naszymi grzechami (2 Kor. 5:21) a potem ukarał za te grzechy (Iz. 53:5), my możemy mieć wybaczone nasze złe postępowanie. Przez to nie musimy już drżeć przystępując do Boga. Nic nas nie oddziela od Ojca. Symbolem tego było pęknięcie zasłony w świątyni jerozolimskiej.  O tym też jest nowa gra, którą stworzyłem. Dwóch graczy biegnie od Golgoty aż do świątyni, żeby sprawdzić, czy pogłoski o cudownych i dziwnych wydarzeniach towarzyszących śmierci Mesjasza są prawdziwe.

Gra może być wstępem do przeczytania fragmentu Ewangelii Mateusza 27:50-51 oraz rozmowy na tematy wspomniane we wstępie. Można też rozwinąć wątek i pokazać, że Jezus jest dla nas arcykapłanem (pośrednikiem w modlitwie, prośbach o wybaczenia grzechów czy przy dziękczynieniach) oraz przypomnieć, że teraz każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego.

Grę jest dostępna za darmo w projekcie Basiowe Gry Planszowe.