Przyjąłem z radością propozycję prowadzenia bloga na temat katechezy audiowizualnej. Ta dziedzina jest mi bliska już od wielu lat pracy katechetycznej w gimnazjum. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to moja pasja, którą pragnę się z Wami podzielić…

 

Czego możecie się spodziewać po tym blogu?

 

  1. Prezentowania konkretnych scenariuszy katechezy dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Konspekty będą się opierać na materiałach audiowizualnych dostępnych w serwisie internetowym „YouTube” (krótkie filmy i piosenki), a także na metodach aktywizujących. Korzystanie ze środków audiowizualnych jest nieodłącznym elementem nowoczesnej katechezy. Jednak samo korzystanie zdecydowanie nie wystarcza. Kluczowym staje się spełnienie dwóch podstawowych wymagań: treści audiowizualne powinny być interesujące dla młodego człowieka oraz proponowane metody mają aktywizować uczniów. Przy wyborze filmów i piosenek kieruję się przede wszystkim zasadą atrakcyjności dla młodzieży. Często biorę pod uwagę bezpośrednie sugestie uczniów. W większości prezentowane  materiały nie będą stricte religijne, ale paradoksalnie to stanowi ich duży atut. Z własnego doświadczenia wiem, że interesujące przykłady audiowizualne mogą stanowić doskonałe ubogacenie lekcji, ciekawy dla młodzieży nośnik wartości związanych z wiarą i moralnością. Odwoływanie się do pasji młodych ludzi, wyzwala w nich emocje, budzi przeżycia, inspiruje do dyskusji. Pomaga też ilustrować określone treści i ułatwia ich zapamiętywanie.
  2. Tworzenia listy rankingowej wartościowych filmów pełnometrażowych. Z powodu ograniczeń czasowych filmy fabularne możemy tylko sporadycznie wykorzystać na katechezie. Natomiast zdecydowanie bardziej mogą być pomocne do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych podczas godzin „karcianych”,  do prowadzenia koła dyskusyjno-filmowego (takowe prowadzę w gimnazjum) albo na rekolekcjach oraz różnego rodzaju spotkaniach w młodzieżowych grupach parafialnych.
  3. Otwartości na wymianę doświadczeń. Liczę na Wasze komentarze, uwagi i sugestie. Mam nadzieję, że blog będzie miał charakter interaktywny, sprzyjający wzajemnej inspiracji do poszukiwania nowych rozwiązań.

 

O czym szczególnie warto pamiętać w edukacji medialnej?

  1. Przestrzeganiu ochrony praw autorskich. Zasoby audiowizualne są chronione prawami autorskimi i możemy z nich publicznie w sposób legalny korzystać tylko w określonych warunkach, np. realizując cele edukacyjne w szkole zgodnie z prawem dozwolonego użytku. Mówi o tym artykuł 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku: Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu. Jeśli nie realizujemy celów dydaktycznych potrzebna jest zgoda dystrybutora.
  2. Odpowiedzialnym doborze materiałów audiowizualnych. Pamiętajmy o tym, że warto samemu obejrzeć film, zanim się nim posłużymy. Chcąc wykorzystać dany film powinniśmy najpierw uwzględnić wiek i poziom dojrzałości emocjonalnej naszych uczniów. Bierzemy pod uwagę nie tylko rodzaj szkoły, ale nawet różnice między danymi klasami.

Serdecznie zapraszam do odwiedzania bloga i  korzystania z publikowanych tam materiałów. Niebawem podzielę się dwoma przykładowymi scenariuszami katechezy z mojej nowej książki „Dekalog i błogosławieństwa. Katechezy audiowizualne dla młodzieży”.

http://www.tolle.pl/pozycja/dekalog-i-blogoslawienstwa