Zapraszamy serdecznie na XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w KUL.

XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE 

16 XI 2018 r. piątek (CTW 408)

 

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Piotr Goliszek

 

10.00 – Otwarcie sympozjumks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych

10.15 – Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec (PWT Wrocław)

10.50 – Wartość wychowania patriotycznego na katechezie – ks. dr Robert Strus (Zamość)

11.25 – Dyskusja

12.30 – Msza święta – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec

 

SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

14.30 – Wychowanie – patriotyzm – polskość – prof. dr hab. Marek Rembierz (UŚ Katowice)

15.00 – Wychowanie patriotyczne w KUL 1918-2018 – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

15.30 – Przerwa, kawa

16.00 – Historia i patriotyzm we współczesnej szkole w Polsce – dr Robert Derewenda – (KUL)

16.30 – Lubelski, lokalny patriotyzm ­– dr Dawid Florczak, asystent prasowy – (IPN Lublin)

17.00 – Dyskusja

17.30 – Wieczornica patriotyczna – LUBELSKI TRYPTYK STYCZNIOWY – widowisko muzyczne

 

17 XI 2018 r. sobota (CTW 408)

 

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Marian Zając – Prodziekan Wydziału Teologii KUL

 

8.00 – Msza Święta – Bp dr Marek Mendyk

9.00Obrazy patriotyczne jako kategoria pedagogiczno-katechetyczna – dr Alicja Szubartowska, ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO Opole)

9.30 – Literatura patriotyczna w katechezie – ks. dr Jarosław Kowalczyk (PWT Wrocław)

10.00 – Przerwa, kawa

10.30 – Rola wycieczek w wychowaniu patriotycznym  – dr Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW)

11.00 – Wychowanie do modlitwy za Ojczyznę w katechezie – ks. dr Waldemar Janiga (Przemyśl)

11.30 – Panel: Wychowanie do patriotyzmu – doktoranci katechetyki – KUL

mgr lic. Orysya Uska – „Globalizacja wyzwaniem dla wychowania patriotycznego”
Ks. mgr lic. Damian Broda – „Preewangelizacyjny wymiar patriotyzmu”
Ks. mgr lic. Andrzej Jasnos – „Katechetyczna perspektywa miłości ojczyzny”
Ks. mgr lic. Łukasz Simiński – „Zagadnienie wychowania patriotycznego w podstawach programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”

12.00 – Dyskusja – podsumowanie – podziękowanie