Wielka księga emocji, Esteve Pujol i Pons Rafael Bisquerra Alzina, wydawnictwo Jedność