VII Konińskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne 19-21 czerwca 2015 r.