Usiądź do stołu z Jezusem, czyli po co chodzimy w niedzielę do kościoła, Piotr Krzyżewski, Wydawnictwo św.Wojciech