Na dziś propozycja katechezy o Janie Pawle II z okazji 100 urodzin. Prezentacje zostały wykonane w panelu Genialy.ly – bardzo dobre narzędzie do radzenia sobie z zajęciami zdalnymi – zarówno dla młodszych dzieci, jak i starszych.

Katecheza dla przedszkolaków – z pracą domową: wykonaj laurkę dla Jana Pawła II: KLIK

Katecheza dla kl. 7-8 i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych – bez pracy domowej, ale jeśli chcemy zyskać oceny – można poprosić uczniów, aby napisali pytania do obejrzanej prezentacji – np 6 pytań na 6 😉 KLIK