„Siedem Archaniołów. Historia zapomnianego kultu” to jedna z wielu nowości wydawnictwa Esprit. Jaka jest historia archaniołów – najważniejszych rycerzy Boga?W jaki sposób służą Bogu?I dlaczego Kościół oddaje cześć trzem najwyższym skrzydlatym posłańcom?

We wczesnych początkach chrześcijaństwa oddawano cześć siedmiu Archaniołom, którzy byli wspominani w apokryfach. Ich zadaniem było wypełniać  zadania specjalne oraz oddawać cześć Bogu Jedynemu.

Jednak Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.

Pismo Święte mówi, że wśród niezliczonej liczby wysłanników Bożych wyróżnia się siedmiu, którzy „wchodzą przed majestat Pański”. Aniołowie ci znajdują się najbliżej tronu Boga, ale imiona ich, oprócz trzech, nie są znane. Pismo Święte zapoznaje nas z Rafałem, Michałem i Gabrielem. Inni aniołowie nie są nam znani. Ojcowie Kościoła przypuszczali, że do tych siedmiu książąt niebieskich należy zaliczyć także Gabriela i archanioła Michała. Tylko ci dwaj aniołowie (oprócz Rafała) ujawniają bowiem w Biblii swoje imiona, a zarazem charakteryzujące ich funkcje: Rafał – „Bóg uleczył”, Gabriel – „Bóg jest mocą”, Michał – „Któż jak Bóg?” .

Imiona pozostałych czterech wysłanników Bożych pochodzą z apokryfów i fantazji ludzkiej. Sugerowano imiona: Uriel, Schealtiel, Iehudiel i Barachiel. Imiona te pojawiają się w apokryfach. Księgi te nie są uznawane przez Kościół za księgi kanoniczne, wiec nie można się na nich opierać.

Niezwykła symbolika oraz misje, dla których zostali przeznaczeni aniołowie, fascynowała wielu uczonych i świętych Kościoła. Ksiądz Marcello Stanzione, uznany angelolog, w oparciu o Pismo Święte, apokryfy i prywatne objawienia opisuje historię kultu archaniołów oraz zadania, jakie w imię Boże spełniali na ziemi.

Polecam tę książkę wszystkim tym, którzy zainteresowani są istnieniem Bożych posłańców w świecie.

zobacz

Informacje techniczne

Tytuł: Siedmiu archaniołów. Historia zapomnianego kultu

Autor: ks. Marcello Stanzione

Tłumacz: Joanna Ganobis

Format:145×205 mm

Ilość stron: 328

Oprawa: broszurowa

Data wydania: 29. 03. 2016

ISBN: 978-83-65349-34-7