Serce za serce, czyli co to znaczy kochać, ks.J.Twardowski, Wydawnictwo św.Wojciech