Religia może być szkodliwa – ewangelizacja szansą dla katechezy