Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje połączone ze szkołą przetrwania.

–  W swoim życiu poznałem skuteczność propozycji św. Ignacego, widziałem też niezwykłe działanie Boga poprzez tę formę rekolekcji w wielu rozmowach podczas kierownictwa duchowego. Postanowiłem podzielić się tym z innymi ludzi. W związku z tym, że bardzo bliskie było mi doświadczenie piękna przyrody, poprzez surwiiwal postanowiłem połączyć te dwie rzeczywistości. W tej inicjatywie dużym wsparciem i pomocą jest dla mnie o. Jan Konior SJ, z którym współprowadzę te rekolekcje mówi Piotr Słabek, współorganizartor surwiwalowych rekolekcji ignacjańskich.

Warunki owocnego odprawienia Ćwiczeń Duchowych (5 dniowego Fundamentu):

 • szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych, całkowita dobrowolność (osobiście podjęta decyzja)
 • doświadczenie modlitwy myślnej, otwarcie na modlitwę ciała
 • umiejętność analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki (dzienniczek myśli i emocji)
 • postawa otwartości wobec kierownika duchowego oraz akceptacja dzielenia się z nim wewnętrznymi przeżyciami
 • wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia
 • zgoda na surowe warunki (surwiwalowe)
 • decyzja na post o samej wodzie

Podczas [Ćwiczeń duchownych] o tyle większą odniesie człowiek korzyść, o ile się bardziej oddali od przyjaciół i znajomych i od wszelkich trosk ziemskich (…) CD 20

 

Ćwiczenia duchowne, mają na celu odniesienie zwycięstwa nad samym sobą i uporządkowanie swego życia tak, by nie ulegać jakiemukolwiek nieuporządkowanemu przywiązaniu (…) CD 20

 

Nie ogrom wiedzy napełnia i nasyca duszę, lecz raczej wewnętrzne rozumienie rzeczy i smakowanie w nich CD 2

 

Czas pustyni – rekolekcje surwiwalowe Beskid Niski

 

Termin: 18 września (wtorek) – 23 września (niedziela) 2018 r.

 

Tematyka i program:

W czasie rekolekcji nie są najważniejsze nowe treści ale smakowanie i przeżywanie prawd podstawowych i najważniejszych… Nie od ilości wykonywanych czynności zależy sukces, ale od zakorzenienia ich w Bogu. /ks. Krzysztof Grzywocz/

 

To będzie czas przebywania z Bogiem na łonie natury, czas samotności i kontemplacji śladów obecności Boga.

 

Piękno przyrody jest naturalnym miejscem objawiania się Boga.

Ewangelie ukazują Jezusa nauczającego na łonie przyrody i często odwołującego się do świata natury np. w przypowieściach.

 

W rekolekcjach będzie dominować praktyka modlitwy i ascezy (milczenie, post)

Codziennie: Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, cztery medytacje, kierownictwo duchowe, rachunek sumienia

To co pomaga w przezwyciężeniu trudności to obraz piękna przyrody. /ks. Krzysztof Grzywocz/

 

Ważne elementy programu:

 • przedłużona modlitwa medytacyjna oparta na Słowie Bożym (ewangeliczny obraz Jezusa)
 • codzienny rachunek sumienia w oparciu o prowadzenie dziennika myśli i emocji
 • korzystanie z kierownictwa duchowego
 • wyciszenie wewnętrzne i milczenia zewnętrzne

 

Tematy ogólne:

Doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie; Życie ludzkie jako wielki dar; Cel ludzkiego życia; Doświadczenie miłości Boga; Doświadczenie samoakceptacji siebie jako dziecka Bożego; Odpowiedzialność za życie; Zranienia życiowe i proces ich uzdrowienia; Waga dobrych relacji międzyludzkich.

 

Tematy ascetyczne:

Modlitwa ciała (pokłony modlitewne); Fizjologia i psychofizjologia postu wodnego; Duchowość postu; Dieta Ojców Pustyni; Opanowanie myśli, emocji, rozproszeń; Wewnętrzna cisza i milczenie; Metoda modlitwy ignacjańskiej (medytacja i kontemplacja); Rachunek sumienia rozpoznawanie swoich uczuć i myśli; Reguły rozeznawania.

 

Tematy surwiwalowe:

ABC surwiwalu; Noc w lesie i na polanie; Jak zbudować schronienie? Jak rozpalić ogień?

 

Miejsce:  Rekolekcje będą odbywać się w najdzikszych, nieskażonych terenach Beskidu Niskiego, w piękniej dolinie na terenie dawnej wsi łemkowskiej. Zakwaterowanie w osobnych oddalonych od siebie namiotach.

WYWIAD  – 0 tych specyficznych rekolekcjach, a także znaczeniu postu, milczenia i ascezy rozmowa z organizatorem, Piotrem Słabkiem.

Prowadzenie:

o. Jan Konior SJ, Piotr Słabek, Kazimierz Helizanowicz (instruktor surwiwalu)

Kontakt: pslabek@op.pl