Chciałbym się z Wami podzielić katechezą adresowaną do młodzieży, w przygotowanie której włożyłem sporo energii i czasu.

Opracowałem kompilację czterech modułów interaktywnych. Każdą aplikację multimedialną należy wykorzystać w odpowiednim momencie zajęć, zgodnie ze scenariuszem katechezy:

SCENARIUSZ

Temat: Katecheza multimedialna o miłosierdziu.

Cel ogólny: Uświadomienie, że chrześcijanin powinien być miłosierny i sam pragnąć miłosierdzia Bożego.

Cele szczegółowe:
Uczeń
– poszerza wiedzę dotyczącą miłosierdzia,
– porządkuje uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

Metody:
– eksponujące (aplikacje multimedialne)
– problemowe (dyskusja)
– podające (anegdota)

Środki dydaktyczne:
-autorskie interaktywne moduły z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.org, tekst anegdoty, Pismo Święte.

Przebieg lekcji:

Wstęp
Zastanowimy się nad tym: Czym jest miłosierdzie? Jak realizujemy je w naszym życiu?

Aktywizacja
1. Co wiem o miłosierdziu?
W tej części lekcji odbędzie się zabawa interaktywna – quiz „Milionerzy” (Aplikacja „Moja wiedza o miłosierdziu”, bierze udział kilku chętnych uczniów).

2. Co w praktyce oznacza bycie chrześcijaninem – katolikiem?
Odpowiedzi na to pytanie pomoże nam udzielić krótki film „Katoliczka w sądzie”. (Aplikacja „ Chrześcijanin człowiekiem miłosierdzia” ).
Dyskusja na podstawie filmu.
W podsumowaniu wypowiedzi uczniów katecheta odnosi się do fragmentu z Pisma Świętego: „Wiara bez uczynków jest martwa”(Por Jk 2, 14-26).

3. Jak być miłosiernym?
Porządkowanie uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy (Aplikacja – „Miłosierne uczynki”).
Angażowanie uczniów do grupowania uczynków.

4. Każdy potrzebuje miłosierdzia Bożego (Aplikacja „Miłosierdzie Boże darmowym darem Jezusa” – krótki film, który z humorem ukazuje prawdę, że żaden człowiek nie jest doskonały, każdy potrzebuje pomocy Chrystusa, aby osiągnąć zbawienie).
Na zakończenie lekcji katecheta opowiada anegdotę (por. ks. Z. P. Maciejewski „Uczynki miłosierne i zbawienie”), która swoim przesłaniem nawiązuje do filmu:
„Pewna pani przychodzi do nieba. Zatrzymuje ją św. Piotr. – Przepraszam, a pani dokąd? – Do nieba – pada wyraźna odpowiedź. – Zaraz, zaraz, to nie takie proste. Wcześniej trzeba przejść mały teścik. – No dobrze – już mniej pewnie odpowiada kobieta. By wejść do nieba trzeba uzbierać cztery tysiące punktów. Proszę opowiedzieć coś o swoim życiu. – Często odmawiałam różaniec – po chwili zadumy odpowiada – No dobrze, pół punktu … – Ile????????? – Pół punktu, dobrze pani słyszy! – Słuchałam Radia Maryja i Katolickiego Radia PLUS. – Pół punktu. – Chodziłam (…) na msze … – Jeden punkt. Po godzinnej walce wycieńczona pani zgromadziła dwadzieścia pięć punktów. – No cóż, przykro mi, nie zmieściła się pani w limicie – oznajmia św. Piotr. – Jezu, ratuj!!! – woła zdesperowana kobieta. – Brawo, cztery tysiące punktów. Tędy proszę …”

Podsumowanie i ewaluacja:
Zadanie pracy domowej z wykorzystaniem zdań podsumowujących, które uczniowie mają rozwinąć w zeszytach (Aplikacja „Zdania podsumowujące”).
Dziś na lekcji dowiedziałem się, że…
Chciałbym zapamiętać…
Zaskoczyło mnie…
Zastanawiam się nad….