Powołanie i misja. Czas apostołów trwa. Scenariusze spotkań formacyjnych – Wydawnictwo Jedność