Oczami Jezusa, Carver Alan Ames, Wydawnictwo ESPRIT